ПОДОВИ
И покрај модерното време класичните паркети се покажаа како најдолговечни и најквалитетни.
Дрвото како природен материјал во комбинација со квалитетна изработка и вградување му дава топлина и смисла на секој современ дом, живеалиште или работен простор.
Поставените масивни класични паркети во простор во кој секојдневно престојуваме го задржале и ќе го задржуваат вниманието на сегашните и идните генерации. Затоа Ви ги нудиме следните типови на:
- ХРВАТСКИ МАСИВНИ КЛАСИЧНИ ПАРКЕТИ
* ДАБ (ХРАСТ)
* ЈАСЕН
* ЈАВОР
- ХРВАТСКИ ТРОСЛОЈНИ ПАРКЕТИ
- ЕГЗОТИЧНИ ПАРКЕТИ
- ПАРКЕТНИ ЛАЈСНИ
- МАСИВНИ ГАЗИШТА


  Линкови
www.tps-grupa.hr
www. din.hr
www.mmm-vukelic.hr

 

.